Financiële stabiliteit, ons vak!

 

Welkom op de website van Zweistra Beheer & Advies.

Soms zijn er omstandigheden waarbij iemand door bijvoorbeeld ziekte, psychische en/of lichamelijke beperking niet meer zelfstandig in staat is om zijn of haar financiën te beheren. Indien dit het geval is kan beschermingsbewind de oplossing voor u of iemand in uw omgeving bieden.

Het doel van beschermingsbewind is het beschermen van de persoon die onder bewind is gesteld. Hierdoor kan er geen misbruik worden gemaakt van de situatie. Beschermingsbewind wordt ook wel bewind of onder bewindstelling genoemd. Een bewindvoerder beheert het inkomen en betaalt de vaste lasten voor de cliënt. Kortom alle financiën en de daarbij horende administratie worden geregeld en overgenomen door de bewindvoerder.

Het bewind wordt aangevraagd bij de rechtbank. Wij maken de aanvraag samen met u in orde en komen hiervoor bij u op huisbezoek. Er is voor de aanvraag bij de rechtbank geen advocaat nodig. De aanvraag kan worden ingediend door de cliënt. Ook kunnen de partner en familieleden tot de 4e graad een verzoek tot onder bewindstelling indienen. Bij de aanvraag kan worden verzocht welke goederen wel en niet onder het bewind vallen. De kantonrechter neemt een beslissing of het beschermingsbewind nodig is. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, kan Zweistra Beheer & Advies uw bewindvoerder worden.